หมวดหมู่: ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

“พายุฤดูร้อน” (Thunderstorms) คืออะไร มีวิธีป้องกันไหม ?

​”พายุฤดูร้อน” เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่เกิด […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

การเตรียมความพร้อมในกรณีฝนตกหนัก แนวทางการป้องกันน้ำท่วมและการจัดการสถานการณ์น้ำท่วม

ฝนตกหนักเป็นภัยธรรมชาติที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชี […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำค […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมอันตราย

การประเมินความเสี่ยงและการควบคุมอันตรายเป็นขั้นตอนสำคัญ […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

การทำงานด้านความปลอดภัยกับสารเคมี ต้องคำนึงถึงอะไรเป็นลำดับแรกๆ

ความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า

การทำงานกับไฟฟ้าเป็นกิจกรรมที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเนื […]

ศูนย์อบรมการเรียนรู้และการปฏิบัติ ด้านความปลอดภัย

เคล็ดลับในการเลือกหลักสูตรอบรม จป ที่ดีที่สุด

การเลือกหลักสูตรอบรมจัดการโครงการและพัฒนาผู้นำ (จป) ที่ […]

Back To Top