ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ.

1. เว็บไซต์ SpeedPhoto.co ไม่อนุญาติ และไม่มีนโยบายสนับสนุนให้มีการอัพโหลดไฟล์รูป, ไฟล์ภาพ ฯลฯ ที่ผิดต่อกฎหมาย พรบ. คอมพิวเตอร์ (ฉบับล่าสุด) ของประเทศไทย
2. ผู้ใช้งานหรือสมาชิกเว็บไซต์จะต้องปฎิบัติตามกฎและข้อตกลง รวมถึงกฎหมายอย่างเคร่งครัด
3. ทางเว็บไซต์ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินลบไฟล์ หากพบการกระทำผิด หรือพบไฟล์ภาพที่เป็นการล่วงละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือไฟล์รูปใดที่ผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งมายัง https://speedphoto.co/contact ได้ทุกเมื่อทันที โดยทางเราจะดำเนินการลบภายใน 72 ชั่วโมง หลังได้รับการแจ้งข้อมูล
4. หากพบสมาชิกหรือรูปภาพใดทำผิดกฎเงื่อนไขข้อตกลง เราอาจดำเนินการลบบัญชีผู้ใช้นั้นในภายหลัง
5. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบไฟล์รูป หรือไฟล์ภาพที่ถูกอัพโหลดเข้ามาในบางกรณี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า